ADR

  • Kurzy pro řidiče
  • Kurzy pro bezpečnostní poradce
  • Kurzy pro osoby podílející se na přepravě

  • Kurzy pro odborníky ADN
  • Kurzy pro bezpečnostní poradce
  • Kurzy pro osoby podílející se na přepravě

Seminář o námořní přepravě nebezpečných věcí

RID

  • Kurzy pro bezpečnostní poradce
  • Kurzy pro osoby podílející se na přepravě

Další kurzy dle individuálních požadavků zákazníka

Radiační ochrana

Kurzy radiační ochrany pro registranty v přípravě