ADR


1. Řidiči ADR
Řidiči přepravující nebezpečné věci jsou dle Dohody ADR a dle zákona o silniční dopravě povinni absolvovat kurz a následně úspěšně složit zkoušku před komisařem pověřeným Ministerstvem dopravy. Následně je Ministerstvem dopravy vydáno řidiči Osvědčení ADR, jehož platnost je 5 let a prodloužit jej lze po celý poslední rok platnosti průkazu.
Kurzy realizujeme ve vypsaných termínech a v případě většího počtu zájemců také přímo u Vás ve firmě.

Vybrat si můžete z následujících typů kurzů:

 • základní kurz pro nové uchazeče
 • rozšiřovací kurz pro cisternovou přepravu
 • rozšiřovací kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty) nebo třídu 7 (radioaktivní látky)
 • obnovovací kurzy

2. Bezpečnostní poradci ADR
V České republice musí mít společnosti zabývající se odesíláním, přijímáním a přepravou nebezpečných věcí v režimu nadlimitní ADR jmenovaného bezpečnostního poradce. Zájemce o získání Osvědčení BP musí absolvovat kurz a následně složit zkoušku na Ministerstvu dopravy. 

Vybrat si můžete z následujících typů kurzů:

 • základní kurz pro nové uchazeče
 • kurz zaměřený na třídu 1 (výbušné látky a předměty)
 • kurz zaměřený na třídu 7 (radioaktivní látky)
 • obnovovací kurzy

3. Osoby podílející se na přepravě dle ADR
Každá osoba na straně odesilatele, dopravce i příjemce, která manipuluje s nebezpečnými věcmi nebo se podílí na jejich přepravě, musí mít odpovídající školení. Během jednodenního kurzu Vám zajistíme potřebné školení.

Kvalifikace a odborné zkušenosti
 • kurzy realizujeme na základě pověření Ministerstva dopravy
 • lektor je bezpečnostní poradce s dlouholetou praxí
 • kurzy realizujeme prezenčně i online dle Vašich potřeb a požadavků
 • připravíme Vás kvalitně na závěrečnou zkoušku
 • přehledné školící materiály
 • velké množství cvičných testů a praktických úloh