Dokumenty a užitečné odkazy

mdcr.cz

Česká verze ADR 2023


zakonyprolidi.cz/ms/2023-24

Česká verze ADN 2023


zakonyprolidi.cz/ms/2023-14

Česká verze RID 2023


unece.org

Anglická verze ADR 2023, písemné pokyny, bezpečnostní značky a spousta dalších oficiálních informací


plavebniurad.cz

Přihlášení na zkoušku odborníka ADN


cspsd.cz/bezpecnostni-poradci

Přihlášení na zkoušku bezpečnostního poradce ADRdOKUMENTY KE KURZŮM