ADN


1. Základní kurz pro odborníky ADN
Každé plavidlo přepravující nebezpečný náklad musí mít na palubě odborníka ADN. Osvědčení lze získat v České republice od Státní plavební správy po tom, co uchazeč absolvuje kurz a úspěšně složí zkoušku. Zkoušky pro nové uchazeče probíhají na Státní plavební správě v Praze nebo v Děčíně.
Nabízíme tyto typy kurzů:

 • tanková plavidla typu N
 • přeprava suchého nákladu
 • kombinovaná přeprava

2. Rozšiřovací kurz pro odborníky ADN
Každé tankové plavidlo typu C nebo G přepravující nebezpečný náklad musí mít na palubě odborníka ADN, který absolvoval rozšiřovací kurz s příslušným zaměřením a následně úspěšně složil zkoušku na Státní plavební správě v Praze nebo v Děčíně.
 • tanková plavidla typu C
 • tanková plavidla typu G

3. Obnovovací kurzy
Osvědčení odborníka ADN je vydáváno na 5 let. V posledním roce platnosti je potřeba absolvovat obnovovací kurz, aby mohlo dojít k prodloužení platnosti osvědčení. Ověření znalostí je realizováno pomocí testu na konci kurzu.

Termíny a ceník

Termíny kurzů naleznete v Dokumentech. Pokud se z termínů nevyberete, uveďte do přihlášky návrh jiného termínu, a zda preferujete školení prezenční nebo online. Budeme Vás kontaktovat.

Ceník:

 • tanková plavidla N - obnovovací kurz       4 000 Kč
 • přeprava suchého nákladu - obnovovací kurz    4 000 Kč
 • kombinace - obnovovací kurz          5 000 Kč
 • tanková plavidla C nebo G - nový uchazeč    5 000 Kč
 • tanková plavidla N - nový uchazeč        6 000 Kč
 • přeprava suchého nákladu - nový uchazeč         6 000 Kč
 • kombinace - nový uchazeč               8 000 Kč


Kvalifikace a odborné zkušenosti
 • kurzy realizujeme na základě pověření Státní plavební správy
 • lektor má dlouholetou praxi v oblasti přepravy nebezpečných věcí i v oblasti vzdělávání
 • kurzy realizujeme v Praze, v Děčíně nebo online dle potřeb klienta
 • dostatečné množství opakovacích úloh pro snadné zvládnutí zkoušky
 • termíny kurzů se snažíme přizpůsobit požadavkům klientů