RID

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo přepravu nebezpečných věcí po železnici, nebo s tím související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky musí jmenovat min. jednoho bezpečnostního poradce a musí mít všechny zúčastněné osoby adekvátně proškolené.

Dle Mezinárodního řádu RID pro železniční přepravu nebezpečných věcí nabízíme kurzy :
  • Bezpečnostní poradce RID 
  • Bezpečnostní poradce RID - třída 1, třída 7
  • Osoby podílející se na přepravě dle RID


KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZKUŠENOSTI
  • kurzy realizujeme na základě pověření Ministerstva dopravy
  • lektor je bezpečnostní poradce s dlouholetou praxí
  • kurzy realizujeme prezenčně i online dle Vašich potřeb a požadavků
  • připravíme Vás kvalitně na závěrečnou zkoušku
  • přehledné školící materiály
  • velké množství cvičných testů a praktických úloh