RID

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo přepravu nebezpečných věcí po železnici, nebo s tím související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky musí jmenovat minimálně jednoho bezpečnostního poradce a musí mít všechny zúčastněné osoby adekvátně proškolené.

Dle Mezinárodního řádu RID pro železniční přepravu nebezpečných věcí nabízíme kurzy:
  • Bezpečnostní poradce RID - nový uchazeč, obnovář
  • Bezpečnostní poradce RID - třída 1, třída 7
  • Rozšiřovací kurz z ADR (nebo ADN) na RID
  • Osoby podílející se na přepravě dle RID
Termíny kurzů naleznete v Dokumentech nebo nás kontaktujte.

KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZKUŠENOSTI
  • kurzy realizujeme na základě pověření Ministerstva dopravy
  • lektor je bezpečnostní poradce s dlouholetou praxí
  • kurzy realizujeme prezenčně i online dle Vašich potřeb a požadavků
  • připravíme Vás kvalitně na závěrečnou zkoušku
  • přehledné školící materiály
  • velké množství cvičných testů a praktických úloh