Poradenství


Pro odesilatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí nabízíme službu externího bezpečnostního poradce v oblasti přepravy po silnici (dle ADR), po železnici (dle RID), po vnitrozemských vodních cestách (dle ADN).
Povinnost mít bezpečnostního poradce vyplývá z mezinárodních i vnitrostátních předpisů. Zajistíme Vám potřebnou podporu a informační servis, zrealizujeme ve Vaší firmě audit týkající se nebezpečných věcí, vypracujeme požadovanou dokumentaci, proškolíme zaměstnance, navrhneme možné změny ke zlepšení dodržování zákonných požadavků.
Rozsah činností a cena za poskytované služby jsou stanovené na základě individuálních požadavků zákazníka.

Poskytujeme konzultace týkající se nebezpečných věcí v oblasti přepravy po silnici (dle ADR), po železnici (dle RID), po vnitrozemských vodních cestách (ADN) a dále pro námořní přepravy (dle IMDG - Code) a pro letecké přepravy (dle IATA - DGR).
Pomůžeme Vám s vystavením IMO deklarace.

Pokud se potřebujete "pouze" poradit, neváhejte se na nás obrátit.
Konzultaci můžeme realizovat v online formě, po telefonu nebo přímo u Vás ve firmě.