Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)   
Nejsme fanoušci dlouhých podmínek. Ale protože si zakládáme na tom, aby naše služby byly fér a abychom s nimi byli všichni spokojení, sepsali jsme níže základní parametry, kterými se řídí užívání našich služeb. Užíváním našich služeb potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Tyto Podmínky se jejich odsouhlasením stávají součástí naší společné dohody.

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

Správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je spol. Dangerous Goods Safety Advisory s.r.o., se sídlem Navrátilova 834/7, 274 01 Slaný, IČO: 19189036.  Při komunikaci v záležitostech zpracování osobních údajů a nebo při uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat správce prostřednictvím následujících údajů: info@beranovahana.cz nebo kontakt prostřednictvím webového formuláře. 

Těmito zásadami se řídíme při nakládání s veškerými osobními údaji, se kterými přijdeme v rámci našeho podnikání do kontaktu, přičemž vždy dbáme na to, aby Vaše údaje byly přesné a aktuální, abychom je ukládali pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládali s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Zpracováváme údaje identifikační, kontaktní a další údaje týkající se poskytované služby.  Shromážděné osobní údaje využíváme pro naplnění určitého definovaného účelu, který má daný právní základ.

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. 

Tyto zásady nabyly účinnosti dne 1. 2. 2023.