Kurz radiační ochrany

Novela atomového zákona č. 263/2016 Sb. (NAZ) stanovuje s účinností od 1.1.2017 povinnost registrace činnosti zubních a veterinárních rentgenových zařízení a kostních denzitometrů (§ 10 NAZ).

Nejste-li držitelem platného oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO dle zák. č. 18/1997 Sb. a týká se Vás povinnost registrace, je potřeba prvotně absolvovat kurz radiační ochrany registrantem.

Rozsah kurzu je 6 hodin a probíhá online. 

Opakování kurzu je zákonem stanoveno po 5 letech.

  • MOMENTÁLNĚ V PŘÍPRAVĚ...


KVALIFIKACE A ODBORNÉ ZKUŠENOSTI
  • kurzy pro Vás momentálně připravujeme